Wanneer je op deze website persoonsgegevens invoert, worden deze verwerkt door Mrs. Mulder, Kromwijkerkade 26, 3442 EH Woerden, info@mrsmulder.nl.

Je verstrekt persoonlijke gegevens aan mij wanneer je het inschrijfformulier invult op de contactpagina.

Onderstaande gegevens worden door de website van Mrs.Mulder in een email verwerkt en verstuurd aan info@mrsmulder.nl. Deze mail wordt voor administratieve doeleinden opgeslagen in een mailprogramma.

Daar wordt behalve het uitvoeren van de opdracht niets mee gedaan.  

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres

Op de website van Mrs.Mulder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt gebruikt om de werking van de website mrsmulder.nl te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden doorgegeven.

Mrs.Mulder verbindt zich aan onderstaande rechten zodat jouw persoonlijke gegevens van jou blijven.

  • Je hebt het recht om inzage te vragen in jouw persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht om te verzoeken dat onjuiste gegevens van jou door mij worden rechtgezet.
  • Je hebt het recht om te vragen dat jouw persoonsgegevens worden gewist uit mijn administratie.
  • Je hebt ook het recht om een beperking op de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen.

Als je dit wilt stuur dan een e-mail naar info@mrsmulder.nl

Je hebt altijd het recht om je toestemming voor het ontvangen van e-mailcommunicaties in te trekken.

Als je een klacht wilt indienen over de manier waarop jouw persoonlijke gegevens door mij worden gebruikt, kan je contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming in je land van verblijf binnen de Europese Unie, of met de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederland), of met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (België).